Slavnostní otevření šachového koutku Eduarda Lendla

26. 4. 2022


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Veveřícharakteristika

Součástí programu slavnostního otevření je simultánní šachová partie s velmistrem Davidem Navarou v čase 16:00–18:00 hodin. Partie je také streamovaná do knihovní kavárny a komentovaná zkušeným komentátorem šachových partií.


účastníci

David Navara, šachový velmistr


zajímavosti

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Šachovým svazem ČR připravili v prvním patře knihovny Šachový koutek Eduarda Lendla, který disponuje vybranou šachovou literaturou (cca 300 svazků) a čtyřmi herními místy s šachovými sadami k zapůjčení.osoby

Eduard Lendl
od roku 1950 jako knihovník Státní pedagogické knihovny v Brně systematicky budoval sbírku šachové literatury, která je základem současného rozsáhlého šachového fondu Moravské zemské knihovny


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

MJ


Aktualizováno: 11. 04. 2022