Přednáška o sportu

21. 3. 1903


ulice

číslo orientační

31


katastr

Veveří


místo

dvůr


charakteristika

Přednášku uspořádal ČAK Hellas v sobotu 21. března ve večerních hodinách u pana Pozemského. O atletice, sokolstvu a sportu promluvil redaktor Karel Anděl. Po přednášce následoval přátelský večírek na oslavu velkého vítězství Gustava Frištenského na Mistrovství Evropy v Rotterdamu.


účastníci

Karel Anděl, žurnalista


osoby

Karel Anděl
přednesl přednášku Augustin (Gustav) Frištenský
na jeho počest byl uspořádán přátelský večírek


městská část

MJ


Aktualizováno: 13. 04. 2022