Slavnostní otevření veřejného prostoru na ulici Dornych

30. 6. 2021


ulice

katastr

Trnitá


charakteristika

Při realizaci projektu Tramvaj Plotní došlo k demolici budovy č. p. 55 na ulici Dornych. V rámci úprav, které zorganizovala městská část Brno-jih, vznikl v místě zbořeného domu nový veřejný prostor. Kromě plastiky Motocyklisty, která sem byla umístěna, byly do veřejného prostoru zakomponovány také tři původní sloupy, které podepíraly pavlač zbouraného domu a slouží pro jeho připomínku.


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
Oliver Pospíšil, tajemník MMB,
Josef Haluza, starosta MČ Brno-Jih,
David Grund, místostarosta MČ Brno-jih,
Pavel Fiala, předseda představenstva společnosti Trade FIDES, a.s.


zajímavosti

v rámci nově otevřeného veřejného prostoru došlo k slavnostnímu odhalení bronzové repliky futuristické sochy jezdce na motocyklu z roku 1924, jejímž autorem byl sochař Otakar Švec


poznámka

parčík včetně mobiliáře byl vybudovaný na náklady společnosti Trade FIDES a.s., přičemž repliku sochy nechal zhotovit majitel společnosti a patří jemu; parcela, na jejíž části byl veřejný prostor vybudován si firma pronajala od MČ Brno-jih na základě veřejné soutěže; tři litinové sloupy, jež byly součástí zbouraného domu, patří městské části


obrazy

události

1. 7. 2021
Zahájen provoz na nové tramvajové trati v Plotní ulici 21. 3. 2018
Zahájení projektu „Tramvaj Plotní“


osoby

Markéta Vaňková
primátorka města Brna


objekty

Motocyklista
sochařská realizace: Dornych 57/01


městská část

PeDro


Aktualizováno: 26. 04. 2022