Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu

23. 6. 2022 (23. 6.–31. 12. 2022)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava připomínající 60 let oddělení dějin architektury MuMB


poznámka

Oddělení dějin architektury v MuMB vzniklo 1. prosince 1962. Její zakladatel Iloš Crhonek začal shromažďovat náčrty, kresby, studie, plánovou dokumentaci, fotografie včetně negativů, písemnosti, modely staveb, nábytkové artefakty a další doklady, které souvisely nejen s architekturou Brna 20. a 30. let 20. století.
První významnou akvizicí se stal osobní fond architekta Bohumila Babánka. Poté následovaly archivy dalších osobnosti československé architektonické avantgardy: Otto Eislera, Bohuslava Fuchse, Jaroslava Grunta, Františka Kalivody, Jindřicha Kumpošta, Mojmíra Kyselky, Josefa Poláška, Oskara Pořisky, Jana Víška, Bedřicha Rozehnala a řada dalších. V muzeu se tak nachází unikátní sbírka od zhruba šedesáti českých a evropských autorů (Ludwig Mies van der Rohe, Adolf Loos, Marcel Breuer aj.). Fondy specifického oddělení dějin architektury jsou dnes tedy nenahraditelným zdrojem poznaní, inspirace a potěšeni pro celé generace odborníků, ale i milovníků moderní architektury u nás i v zahraničí.

Návštěvníci výstavy se seznámili s historií sbírky, ale také s rozsáhlou prezentační a publikační činností oddělení. Mohli zhlédnout ukázky nejcennějších sbírek spojených s jmény Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Jiří Kroha, Emil Králík, Jan Vaněk, Jindřich Halabala aj. Projekt proměnných vizuálních prezentací byl doprovázen cyklem přednášek s historiky a teoretiky architektury, besedami s rodinnými příslušníky architektů či jejich studenty.


osoby

Bohumil Babánek
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky Iloš Crhonek
zakladatel oddělení dějin architektury Otto Eisler
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky Bohuslav Fuchs
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky Jaroslav Grunt
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky
další osoby (10)...


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
zde se výstava koná


městská část


hub


Aktualizováno: 06. 04. 2023