Pojmenování nové planetky Špilas

12. 9. 2022


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

pojmenování nové planetky po jedné z brněnských dominant


účastníci

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna,
Miloš Tichý, jeden z objevitelů,
Jana Tichá, „křestní matka“ platenky


poznámka

(401820) Špilas – tak Mezinárodní astronomická unie pokřtila planetku pohybující se mezi Marsem a Jupiterem. Do vesmíru se dostal nejen nejviditelnější symbol města Brna, ale poprvé i brněnský hantec. Jméno navrhli pracovníci brněnské hvězdárny, planetky si jako první všimli astronomové z observatoře v Kleti.

Certifikát o pojmenování planety (401820) Špilas předala „křestní matka“ Jana Tichá a jeden z objevitelů Miloš Tichý do rukou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové právě na Špilberku. (401820) Špilas se tak zařadil mezi tři desítky planetek, které nesou jméno související s městem Brnem. Některým z nich byla věnována výstava Brno ve hvězdách, která byla následujících 6 týdnů ke zhlédnutí v bývalé Lapidáriu na Malém nádvoří právě na Špilberku.


osoby

Markéta Vaňková
převzala záštitu nad akcí


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 22. 09. 2022