Výstava Poklady z depozitářů

21. 9. 2022 (21.9.–31.3.2023)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

jubilejní výstava z depozitářů MuMB


poznámka

Město Brno už 130 let systematicky buduje svoji sbírku nejrůznějších exponátů, od roku 1904 je její správou pověřeno MuMB. Z původních 373 předmětů se sbírka rozrostla na více než 200 tisíc sbírkových předmětů.

V tomto jubilejním roce se muzeum rozhodlo v rámci výstavy ukázat šest „pokladů“ ze své sbírky, které jsou spojeny s šesti unikátními příběhy města Brna:
- nejstarší umělecké dílo z uměleckohistorických sbírek muzea
- bohatství a luxus sídelního města moravských markrabat 14.–15. století
- hrdinství brněnského poštmistra a jeho domu při tureckém vpádu roku 1663
- výrobky legendárních Spojených uměleckoprůmyslových závodů
- jeden z mála předmětů, který zůstal zachován z později zcela zdemolované budovy Německého domu
- artefakty spojené s jednáním premiérů Václava Klause a Vladimíra Mečiara v proslulé vile Tugendhat, kde bylo v létě 1992 dohodnuto rozdělení Československastavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 05. 04. 2023