Slavnost zpřístupnění a požehnání stromové kaple v Brně-Jehnicích

11. 9. 2022


ulice

katastr

Jehnice


místo

v parčíku u hřbitova


charakteristika

Stromová kaple navazuje na jehnický hřbitov, měla by se stát místem zklidnění, vzpomínek na zemřelé i zamyšlením pro žijící. Vznikla v parčíku, který přiléhá ke hřbitovu.


zajímavosti

Stromová kaple je novodobou formou sakrální architektury v krajině, jsou to stromy vysazené blízko sebe ve tvaru tradičním pro kaple nebo kostely. S ohledem na růst stromů se předpokládá, že kmeny v budoucnu vytvoří sloupoví a proplétající se větve klenbu kaple.
Autorkou filozofie a návrhu stromových kaplí je zahradní architektka Hana Matějková. Stromové kaple pracují s tezí, že architekturu nemusí tvořit zdi, ale živé organismy, že architektura nemusí být statická, ale dynamická a proměňující se.


poznámka

Projektantem stavby byla Ing. Zdeňka Fendrichová z Veřejné zeleně města Brna, p.o, tato organizace rovněž zajistila realizaci projektu.
Náklady na výsadbu stromů a zeleně hradil Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, terénní úpravy a vybavení mobiliářem zajistila Brno-Jehnice a sponzoři.
Stromovou kapli doplnila dřevěná plastika anděla z ateliéru Jaroslava Ekla.


prameny, literatura

Www stránky

"Stromová kaple"


stavby

Jehnický hřbitov
Meziboří
stromová kaple navazuje myšlenkově na hřbitov
Stromová kaple v Brně-Jehnicích
Meziboří


městská část

Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2023