Odhalení Památníku zmizelých

31. 8. 2023


ulice

katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Dne 16. 11. 1941 byl z 5. nástupišti brněnského hlavního nádraží vypraven první transport židovských obyvatel Brna a okolních obcí s názvem "F" do ghetta v Minsku. Odhalení Památníku zmizelých iniciovala Židovská obec Brno jako připomínku dvaaosmdesátého výročí transportů židovských obyvatel Brna a okolních obcí do koncentračních a vyhlazovacích táborů.


účastníci

Karol Sidon, vrchní zemský rabín,
Jáchym Kanarek, předseda Židovské obce Brno,
Štěpán Menashe Kliment, rabín Židovské obce Brno,
Eva Yildizová, ředitelka festivalu Štetl fest,
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje,
Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
zástupci velvyslanectví Státu Izrael, Německa, Rakouska a Ukrajiny,
Jiří Plieštik, spoluautor památníku,
Tomáš Rusín, spoluautor památníku,
Dominika Weiss Hošková, hudební doprovod,
zástupci Židovské obce Brno,
hosté festivalu Štetl fest


zajímavosti

Slavnostní akce uspořádaná u příležitosti II. ročníku multižánrového festivalu židovské kultury Štetl fest se konala v 16.00 hodin. V rámci akce byla otevřena výstava Smrt. Cesta. Naděje. instalovaná taktéž na 5. nástupišti. Jako hudební doprovod vystoupila violoncellistka Dominika Weiss Hošková.


poznámka

Památník, jehož autory jsou architekt Tomáš Rusín a sochař Jiří Plieštik má znázorňovat koleje, které směřují do nebe. Nahoře je zakončený hvězdou, dole je zapuštěný do země, což ideově navazuje na tzv. kameny zmizelých. Památník financovala Židovská obec Brno spolu se statutárním městem Brno. Na jeho odhalení se podílel spolek Štetl. Text památníku dodala ŽOB.


obrazy

události

31. 8. 2023
Výstava Smrt. Cesta. Naděje. 16. 11. 1941
Transport židovských občanů z Brna s označením "F"


osoby

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Hlavní nádraží
Nádražní 1/418


objekty

Památník zmizelých
pomník: Nádražní 1/06


městská část

PeDro


Aktualizováno: 01. 09. 2023