Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o pronájem křížovnického dvora

Žádost o pronájem křížovnického dvora


 • 22. 5. 1635 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna žádají hraběte Vratislava, aby křížovnický dvůr, který je ve velmi výhodné poloze pro město a jehož nynější uživatelé od něj chtějí odstoupit, jim byl ponechán v užívání. Zároveň žádají, aby jim sdělil výši peněžní částky za pronájem.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Vilém, hrabě Vratislav


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018