Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o pronájem křížovnického statku

Žádost o pronájem křížovnického statku


  • 16. 6. 1635 


  • místo

    Brno


  • charakteristika

    Purkmistr a rada města Brna jednají s hrabětem Vratislavem ohledně křížovnického statku. Protože předchozí uživatel statku zemřel, žádají Brněnští, aby jim hrabě dal přednost před jinými žadateli a dovolil pronajmout statek za spravedlivou náhradu.
    Svou žádost zdůvodňují výhodnou polohou statku vůči Brnu.


  • účastníci

    purkmistr a rada města Brna,
    Vilém, hrabě Vratislav


  • prameny, literatura


  • autor

    Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018