Otevření Orlovny v Líšni po rekonstrukci

13. 9. 2023


ulice

číslo orientační

7


katastr

Líšeň


místo

charakteristika

V roce 2022 a 2023 proběhla kompletní rekonstrukce budovy Orlovny v Brně-Líšni podle návrhu projektu architekta Petra Blažka. Opravy zahrnovaly novou fasádu, výměnu oken, zateplení střechy a celkovou úpravu interiérů, přičemž původní ráz budovy zůstal zachován. V plánu byla také úprava zahrady a vybudování kavárny pro veřejnost. Budova Orlovny by měla do budoucna sloužit spolkům a kulturnímu životu v Líšni.


účastníci

Markéta Vaňková - primátorka města Brna,
Tomáš Aberl - radní pro sport města Brna,
Břetislav Štefan - starosta MČ Brno-Líšeň,
Karel Hladiš - předseda SK Líšeň,
Petr Blažek - autor projektu rekonstrukce,
zástupce NSA,,
zástupci stavební firmy ŠMAK,
radní a zastupitelé MČ Brno-Líšeň,
hosté z řad členů SK Líšeň


zajímavosti

Slavnostní otevření Orlovny proběhlo ve středu od 16.00 hodin. Na slavnosti promluvil předseda SK Líšeň Karel Hladiš, primátorka města Brna Markéta Vaňková, starosta MČ Břetislav Štefan, projektant Petr Blažek, radní pro sport Tomáš Aberl, jeden ze zástupců NSA a zástupci stavební firmy ŠMAK Michal Šmak a Radek Bohuslav.


poznámka

Rekonstrukce Orlovny byla rozdělena do dvou etap. Dokončení části budovy "B" proběhlo na podzim roku 2022. Investorem rekonstrukce části "B" se stala MČ Brno-Líšeň. V této části budovy byla původně plánovaná i kavárna, k jejíž realizaci prozatím nedošlo, jelikož byl do prostor části "B" dočasně přesunut provoz MŠ Michalova, a to z důvodu rekonstrukce budovy školky.

Druhá etapa rekonstrukce, části budovy "A", byla dokončena v létě 2023. Investorem rekonstrukce části "A" se stal SK Líšeň, který má tuto část v dlouhodobém pronájmu. Na realizaci stavby SK Líšeň získal dotace z Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, NSA a MČ Brno-Líšeň.


obrazy

osoby

Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Orlovna
Holzova 7/938


městská část

PeDro


Aktualizováno: 20. 09. 2023