Uvedení do úřadu prvního českého evangelického duchovního

8. 12. 1883


ulice

číslo orientační

6nej...

Brno
první český evangelický duchovní v Brně


charakteristika

Tohoto dne byl uveden v úřad první český evangelický duchovní Václav Pokorný, působil v Brně plných 46 let. Jeho zásluhou byl vystavěn a v roce 1895 slavnostně posvěcen tzv. Betlémský chrám v Pellicově ulici č. 6.


poznámka

Dlouhou dobu usilovali čeští brněnští evangelíci, aby jim bylo umožněno povolat do Brna svého duchovního pod patronací farního sboru v Nosislavi u Židlochovic. Zásluhou vrchního církevního rady Dra. Heřmana z Tardy byl stav vyřešen v roce 1881.
Po příchodu duchovního Václava Pokorného se konaly bohoslužby v najatých místnostech na Rudolfově (dnešní České) ulici 1, pak na Starobrněnské ulici č. 7, potom také na Zelném trhu č. 11.
V roce 1893 bylo zakoupeno místo a v roce 1895 byl posvěcen nově vystavěný chrám.stavby

související odkazy

Do


Aktualizováno: 07. 11. 2022