Instalace nerezového pítka na ulici Hlaváčkova

3. 8. 2023


ulice

číslo orientační

2


katastr

Královo Pole


místo

při vstupu do parku s dětským hřištěm z ulice Hlaváčkova


charakteristika

instalace jednoho z nerezových pítek navržených na základě projektu "Napij se! – pítka v Brně" schváleného v participativním rozpočtu Dáme na Vás


účastníci

Terezie Liprtová, navrhovatelka projektu,
Statutární město Brno, investor,
firma INGVIS, s.r.o., instalace.


poznámka

Projekt na umístění pítek na území Statutárního města Brna přihlásila do participativního rozpočtu "Dáme na vás" v roce 2019 Terezie Liprtová. Tento návrh získal 1759 hlasů. Celkové náklady na instalaci prvních čtyř pítek činily 1,5 milionu korun, včetně DPH. Montáž pítek po předcházející stavební připravenosti probíhala v období 18. 4. až 6. 6. 2023. K zprovoznění pítek došlo 3. srpna 2023. Oficiální akce předání pítek veřejnosti se nekonala.události

3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na Halasově náměstí 3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Veslařská 3. 8. 2023
Instalace nerezového pítka na ulici Volejníkova


objekty

Pítko - Hlaváčkova
fontána: Hlaváčkova 2/01


městská část


PeDro


Aktualizováno: 13. 10. 2023