Odhalení pamětní desky císařovně Alžběte

19. 11. 1903


ulice

katastr

Veveřícharakteristika

slavnostní odhalení pamětní desky císařovně Alžbětě Bavorské, zvané Sissi, jakožto čestné předsedkyni Mezinárodního výboru Červeného kříže


poznámka

Pietní akt spojený s odhalením pamětní desky se konal v půl dvanácté v kostele u oltáře sv. Alžběty. Po odhalení následovala mše svatá. Zádušní modlitby a odhalení pamětní desky vedl brněnský biskup F. S. Bauer. Slavnosti se zúčastnili členové spolku Červeného kříže (mimo jiné hrabě Vetter z Lilie, baronka Teuberová), zástupci vojenských úřadů a členky řádu Kongregace milosrdných sester sv. Františka.
osoby

František Saleský Bauer
vedl pietní akt u příležitosti odhalení pamětní desky


stavby

Kostel Svaté rodiny
Grohova 16/112


objekty

císařovna Alžběta
pamětní deska: Grohova 16/01


městská část

PeDro


Aktualizováno: 24. 10. 2023