Výstava Nastoupil jsem co redaktor... Literatura a literáti v Lidových novinách 1893-1939

1. 11. 2023 (1. 11. 2023–3. 9. 2024)


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-městocharakteristika

představení Lidových novin v Brně u příležitosti 130. výročí jejich založení


poznámka

Lidové noviny patří k „rodinnému stříbru“ české společnosti, a to díky kvalitně sestavenému redakčnímu týmu. U příležitosti 130. výročí založení periodika výstava představuje ty z redaktorů a spolupracovníků, kteří patřili k české literární obci a vtiskli tak Lidovým novinám nenapodobitelnou atmosféru. Redaktoři - spisovatelé zde publikovali své prózy a básně, ovšem podíleli se především na běžné redakční práci: psali fejetony a entrefilety, komentáře, recenze, soudničky a úvodníky.
Mnoho literárních děl vzniklo původně jako romány-fejetony nebo cykly reportáží právě pro Lidové noviny (v samostatných rubrikách či přílohách Večery, Literární pondělí, anketa o knihu roku, vycházela též vlastní knižnice). Jejich knižní podoba byla až druhotná.


události

16. 12. 1893
Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně


osoby

Emil Čermák
šéfredaktor první redakce Lidových novin František Gellner
literát, redaktor Lidových novin Arnošt Heinrich
šéfredaktor Lidových novin Jiří Mahen
literát, redaktor Lidových novin Oldřich Mikulášek
literát, redaktor Lidových novin
další osoby (4)...


stavby

městská část


hub


Aktualizováno: 08. 11. 2023