Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení předcházejících privilegií

Potvrzení předcházejících privilegií


 • 19. 2. 1639 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje, že na požádání a prosbu představitelů města Brna potvrzuje všechna privilegia, svobody, imunity a milosti, které byly potvrzeny i od jeho předchůdců. Očekává zároveň, že mu budou obyvatelé Brna dále věrně sloužit. Potvrzená privilegia nesmí být v rozporu s katolickou vírou a Obnoveným zřízením zemským.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018