Týdenní dodávka piva pro dominikánský klášter

22. 2. 1665


místo

Brno


charakteristika

Antonín Missenius a konvent dominikánského kláštera u sv. Michala v Brně žádají představitele města, aby jim (vzhledem k tomu, že pivovar v obvodu kláštera musí zbořit, protože jeho činnost je v rozporu s městskými privilegii a pivovar na statku Těšany byl vypálen od Turků) dodávali pivo z městského pivovaru.
Tato dodávka by měla činit jeden čtyřvěderní sud piva týdně za protihodnotu 2 měřic pšenice.


účastníci

dominikánský klášter v Brně,
představitelé města BrnaJord


Aktualizováno: 11. 07. 2018