Otevření Technického muzea v nově upravených prostorách

5. 6. 2003


ulice

číslo orientační

105


charakteristika

Technické muzeum v Brně shromažďuje ve svých sbírkách cenné předměty a zařízení technického rázu z nejrůznějších oborů od nejstarších dob po dnešek.
Technické muzeum spravuje kromě sbírek na Purkyňově ulici i muzeum městské hromadné dopravy v Líšni, větrný mlýn v Kuželově, kovárnu v Těšanech, vodní mlýn ve Slupi u Znojma a Starou huť u Adamova.


účastníci

ministr kultury Pavel Dostál,
náměstek ministra kultury Zdeněk Novák,
krajský hejtman Stanislav Juránek,
primátor města Brna Petr Duchoň,
ředitel TMmB Vlastimil Vykydal


zajímavosti

druhé největší muzeum techniky v České republice, součástí je experimentárium a slepecké muzeum


poznámka

Ve svých sbírkách má TMmB zastoupena různá stará řemesla, stroje a přístroje mechanické hudby, ale i automobilového a leteckého průmyslu, vodní a parní motory, doklady hutnictví, železářství a kovolijectví, psací a rozmnožovací stroje, přístroje sdělovací techniky, světelnou panorámu, pomůcky pro nevidomé a řadu dalších.
Muzeum původně sídlilo v Brně od roku 1961 v klášterní budově na Orlí 20, po roce 1996 se přestěhovalo do pěti různých míst a po ukončení rekonstrukce budovy (za 280 milionů) na ulici Purkyňově 105 v roce 2002 se celé přemístilo tam, včetně knihovny, badatelny a nezbytného technicko-administrativního zázemí. V budově jsou odpovídající moderní depozitáře a možnost instalace až 20 expozic a výstav. Muzeum pořádá pravidelně různé akce pro veřejnost, zejména pak ty pro podporu zájmu mládeže o technické obory vůbec.

V roce 2003 získalo Technické muzeum v Brně Cenu Gloria musealis v kategorii Muzejní výstava a poté v září téhož roku na konferenci Evropské asociace kulturního dědictví (21.–23. 9.) v chorvatském Dubrovníku i cenu The Best in Heritage pro nejlepší světové projekty záchrany kulturního dědictví.prameny, literatura

Ostatní literatura

"Viktor Kaplan 1876–1934"

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (červen 2003)"


osoby

Petr Duchoň
primátor města Brna


městská část

související odkazy

Jis, Fl


Aktualizováno: 27. 06. 2018