Vinný šenk Erasma Preuhausera

14. 6. 1636


místo

Vídeň


charakteristika

Ferdinand II., král český a markrabě moravský, oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že jim před třemi měsíci přikázal, aby podali co nejdříve zprávu, jak vysoký může být roční výnos vína, vypěstovaný Erasmem Preuhauserem. Vidí však, že na jeho žádost, a to je podivné, doposud nedošla odpověď, čehož želí i Preuhauser.
Proto se znovu přikazuje Brněnským, aby s takovou zprávou dále nemeškali, nýbrž ji nejpozději do osmi dnů od data přijetí jeho výzvy sestavili a bezpodmínečně poslali do české dvorské kanceláře.


účastníci

Ferdinand II., král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

Erasmus Preuhauser byl kontrolor důchodního úřadu.Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018