Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla za účasti apoštolského nuncia v ČR Erwina Josepha Endera

19. 3. 2002


ulice

katastr

Brno-městocharakteristika

Apoštolský nuncius v České republice Erwin Joseph Ender sloužil slavnou mši svatou v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla při příležitosti své první návštěvy v Brně ve své funkci.


účastníci

apoštolský nuncius v České republice Erwin Joseph Ender,
brněnský biskup Vojtěch Cikrle,
kněží,
veřejnost


poznámka

Erwin Joseph Ender (narozen 7. září 1937 v Steingrundu ve Kladském hrabství), pochází z německé rodiny žijící ve Slezsku. Po druhé světové válce byla jeho rodina vyhnána ze Slezska, které připadlo Polsku, a žila v Německu. Teologii studoval v Münsteru, kde byl kardinálem Döpfnerem 10. října 1965 vysvěcen na kněze, a posléze na Gregoriánské univerzitě, kde získal doktorát.
V letech 1970–1990 pracoval na státním sekretariátě. Papež Jan Pavel II. jej 5. dubna 1990 vysvětil na titulárního arcibiskupa numidské Germanie.

Nejdříve působil jako apoštolský delegát v afrických zemích, nejprve v Súdánu (1990–1992) a posléze v Somálsku (1992–1997). V roce 1997 byl jmenován apoštolským nunciem pro pobaltské státy (Litvu, Lotyšsko, Estonsko) a vzápětí i apoštolským administrátorem Estonska. Všechny tyto posty opustil v roce 2001, když byl jmenován apoštolským nunciem v České republice (2001–2003).
Vrcholem jeho kariéry bylo pověření apoštolským nunciem v Německu (2003–2007). Od roku 2007 je v důchodu.


prameny, literatura


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 14. 03. 2020