Internetová encyklopedie dějin Brna

Zřízení Biskupství brněnského

Zřízení Biskupství brněnského


 • 5. 12. 1777 


 • ulice

  Petrov


 • charakteristika

  Biskupství brněnské bylo zřízeno císařským rozhodnutím ze dne 16. listopadu 1776 a potvrzeno bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.
  Na počátku své existence spravovalo celkem 151 farních obvodů a 28 lokálních kaplanství tvořících dohromady 18 z celkově 62 děkanských obvodů původní olomoucké diecéze.


 • zajímavosti

  Dne 5. prosince 1777 došlo na základě bul papeže Pia VI. k povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi - arcibiskupství. Z rozlehlé církevní provincie byla vydělena její jihozápadní část, jejíž přímou správou byl pověřen biskup nově konstituované diecéze se sídlem v Brně.

 • poznámka

  Správní uspořádání se od počátku neshodovalo s reálnými moravskými poměry. Hranice obou diecézí se zcela nekryly s hranicemi krajů. Po dohodě s císařským dvorem a  papežskou kurií byly navrhované hraniční úpravy uvedeny počátkem roku 1784 v platnost.
  Pod přímou jurisdikci olomouckého arcibiskupa náležely farnosti v olomouckém, přerovském a hradišťském kraji, zatímco do brněnské diecéze byly zahrnuty farnosti v krajích brněnském, znojemském a jihlavském. V důsledku toho bylo brněnskému biskupství postoupeno dalších 130 církevních obvodů, takže jejich celkový počet vzrostl na 281 farností a lokálních kaplanství.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 6. 2016
  Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula 5. 10. 2012
  Čtyřtisící kněz brněnské diecéze přijal kněžské svěcení 25. 6. 2007
  Biskup Vojtěch Cikrle předal pamětní medaili sv. Petra a Pavla historičce Mileně Flodrové 8. 4. 2006
  Požehnání vlajky brněnské diecéze 21. 5. 1891
  Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla


 • osoby

  Matěj (Matyáš) František Chorinský
  1. biskup brněnský Josef Jurain
  kanovník kolegiátní kapituly u sv. Petra


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Do, Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018