Zřízení Biskupství brněnského

5. 12. 1777


ulice

charakteristika

Biskupství brněnské bylo zřízeno císařským rozhodnutím ze dne 16. listopadu 1776 a potvrzeno bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.
Na počátku své existence spravovalo celkem 151 farních obvodů a 28 lokálních kaplanství tvořících dohromady 18 z celkově 62 děkanských obvodů původní olomoucké diecéze.


zajímavosti

Dne 5. prosince 1777 došlo na základě bul papeže Pia VI. k povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi - arcibiskupství. Z rozlehlé církevní provincie byla vydělena její jihozápadní část, jejíž přímou správou byl pověřen biskup nově konstituované diecéze se sídlem v Brně.


poznámka

Správní uspořádání se od počátku neshodovalo s reálnými moravskými poměry. Hranice obou diecézí se zcela nekryly s hranicemi krajů. Po dohodě s císařským dvorem a papežskou kurií byly navrhované hraniční úpravy uvedeny počátkem roku 1784 v platnost.
Pod přímou jurisdikci olomouckého arcibiskupa náležely farnosti v olomouckém, přerovském a hradišťském kraji, zatímco do brněnské diecéze byly zahrnuty farnosti v krajích brněnském, znojemském a jihlavském. V důsledku toho bylo brněnskému biskupství postoupeno dalších 130 církevních obvodů, takže jejich celkový počet vzrostl na 281 farností a lokálních kaplanství.události

29. 6. 2016
Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula 5. 10. 2012
Čtyřtisící kněz brněnské diecéze přijal kněžské svěcení 25. 6. 2007
Biskup Vojtěch Cikrle předal pamětní medaili sv. Petra a Pavla historičce Mileně Flodrové 8. 4. 2006
Požehnání vlajky brněnské diecéze 21. 5. 1891
Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla


osoby

Matěj (Matyáš) František Chorinský
1. biskup brněnský Josef Jurain
kanovník kolegiátní kapituly u sv. Petra


související odkazy

Do, Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018