Dohoda mezi cisterciáckým klášterem a kapitulou sv. Petra

24. 11. 1675


místo

Brno


charakteristika

Uzavřena dohoda mezi klášterem Králové na Starém Brně a proboštem a kapitulou kolegiátního kostela na Petrově, týkající se hranic "královské louky".
Vzhledem k tomu, že prastaré hraniční znaky a kameny na královské louce byly válečnými událostmi a časem zničeny, docházelo ke sporům. Aby se těmto sporům zamezilo, po dohodě obou stran byla opět vymezena hraniční čára vsazením nových kamenů a znamení.


účastníci

Cisterciácký klášter na Starém Brně,
probošt a kapitula sv. Petra


poznámka

podrobný popis hraniční čáry je dále uveden v listiněJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018