Ujednání o poddanských povinnostech

6. 4. 1677


místo

Brno


charakteristika

Ujednání mezi Pavlem Happelem, zbrojmistrem města Brna a rychtářem, přísežnými a celou obcí ulice Cejlu poblíž města Brna.
Maxmilián z Lichtenštejna, probošt kolegiátního kostela sv. Petra a Pavla v Brně přenechal tři pustá místa Pavlu Happelovi - ten má obci Cejlu místo povinné roboty a dávek z pivního šenku odevzdávat každoročně 2 zlaté.


účastníci

Pavel Happel, zbrojmistr města Brna,
Maxmilián z Lichtenštejna - probošt kolegiátního kostela sv. Petra a Pavla,
rychtář, přísežní a celá obec ulice Cejlu


poznámka

ulice Cejl spadala pod církevní vrchnost, kapitulu sv. Petra a PavlaJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018