Internetová encyklopedie dějin Brna

Stažení znehodnocené slezské mince z oběhu

Stažení znehodnocené slezské mince z oběhu


 • 19. 1. 1644 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Zemský hejtman sděluje, že mu český král oznámil, že zapovídá užívání znehodnocené slezské mince, která se rozšiřuje v jeho království. Panovník vymezuje určitou dobu, po kterou má být mince užívána, než bude stažena z oběhu.


 • účastníci

  moravský zemský hejtman


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018