Stažení znehodnocené slezské mince z oběhu

19. 1. 1644


místo

Brno


charakteristika

Zemský hejtman sděluje, že mu český král oznámil, že zapovídá užívání znehodnocené slezské mince, která se rozšiřuje v jeho království. Panovník vymezuje určitou dobu, po kterou má být mince užívána, než bude stažena z oběhu.


účastníci

moravský zemský hejtmanJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018