Jmenování vojenského velitele města L. R. de Souches

22. 3. 1645


místo

Vídeň


charakteristika

Panovník Ferdinand III. oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že Jean Louis Raduit de Souches byl jmenován vojenským velitelem města Brna a že společně se zemským hejtmanem Ferdinandem Zikmundem Sackem z Bohuňovic mají vést obranu města.


účastníci

Ferdinand III., český král a markrabě moravský,
purkmistr a rada města Brnaosoby

Ferdinand Zikmund Sack
zemský hejtman Jean Louis Raduit de Souches
vojenský velitel města Brna


Jord


Aktualizováno: 23. 12. 2019