Poděkování za veškerou dosavadní vojenskou podporu městu

30. 3. 1645


místo

Brno


charakteristika

Zaslán děkovný list od purkmistra a rady města Brna císaři za veškerou dosavadní vojenskou podporu městu, jmenování Louise Raduita de Souches vojenským velitelem města spolu s Ferdinandem Zikmundem Sackem z Bohuňovic a prosba o další pomoc a zaslání vojáků, proviantu a munice, za což představitelé města slibují věrnost a obranu do poslední kapky krve.
Dále oznamují, že město kvůli jiným naléhavým pracím může sotva samo provést nařízené zboření klášterů bernardinského a kapucínského.


účastníci

purkmistr a rada města Brna


poznámka

oba kláštery ležely vně městaosoby

Ferdinand Zikmund Sack
krajský hejtman v Brně Jean Louis Raduit de Souches
vojenský velitel města Brna


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018