Obnova města po "druhém" švédském oblehání

22. 9. 1645


místo

Linec


charakteristika

Město Brno a jeho obyvatelé již podruhé během třicetileté války úspěšné ubránili své město před Švédy a tak zastavili "přímý" útok na císařskou Vídeň.
Proto představitelé města po ukončení obléhání v čele s radním písařem Pavlem Skřivánkem vedli v Linci (kde byl přítomen císařský dvůr) rozhovory o finanční podpoře města při jeho obnově, jak hospodářské tak stavební. Jednání trvala přibližně dva měsíce, výsledkem byla dvorská rezoluce na 18 požadavků, předložených císaři od purkmistra a rady města Brna.
V bodech jsou zahrnuty základní požadavky města na nápravu škod způsobených obležením i na zlepšení celkového politického a hospodářského postavení města a také stanovisko samotné císaře Ferdinanda III. k těmto požadavkům.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
Ferdinand III., král český a markrabě moravskýudálosti

15. 8. 1645
Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen 3. 5. 1645
Počátek obléhání Brna švédskými vojsky 19. 3. 1645
Vpád švédských vojsk na jižní Moravu 14. 3. 1645
Vpád švédských vojsk na jižní Moravu


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018