Internetová encyklopedie dějin Brna

Zásobování brněnské posádky

Zásobování brněnské posádky


 • 6. 1. 1646 


 • místo

  České Budějovice


 • charakteristika

  Arcivévoda Leopold Vilém se obrací na kancléře Markrabství moravského v Brně a oznamuje mu, že slyšel, jak je špatně a nuzně zásobována potravinami brněnská posádka a proto se domnívá, že by měla být raději opatřována zásobami z venkova.
  Dává proto příkaz, aby byla zmíněná posádka zásobována a podporována z venkova a aby potřeby piva byly uspokojovány vařením na okolních panstvích.


 • účastníci

  Leopold Vilém Habsburský

 • poznámka

  Leopold Vilém byl druhorozeným synem císaře Ferdinanda II., byl předurčen k církevní dráze, žil v letech 1614–1662.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018