Obnovení vinohradů na Radlase

16. 10. 1667


místo

Královo Pole


charakteristika

Kartuziánský konvent v Králově Poli učinil smlouvu s majiteli vinohradů ohledně slevy dědičného nájmu z vinohradů na Radlase "v Černém poli" (viniční trať).
Starý a nový vinohrad byl během švédského obležení Brna roku 1645 zničen a je třeba jej obnovit do původního stavu. V případě, že by k tomu došlo, bude vinohradníkům změna v odvodu nájmu udělena.


účastníci

Kartuziánský konvent v Králově Poliměstská část

Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018