Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru

25. 5. 1673


místo

Brno


charakteristika

Smlouva byla uzavřena mezi františkánským klášterem u sv. Josefa a představiteli města Brna kvůli domu Kristiána Niesslera, bývalého městského koláře, jehož nemovitost získal výše zmíněný klášter.
Aby se předešlo různým nedorozuměním, dohodli se představitelé kláštera s městem "pro přítomnost i budoucnost", že na zrušení městských břemen a vynětí kláštera z dávek a pozemkových činží, má klášter městu složit v hotovosti 250 zlatých.


účastníci

Františkánský klášter v Brně,
Kristián Niessler, kolář,
představitelé města BrnaJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018