Internetová encyklopedie dějin Brna

Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru

Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru


 • 25. 5. 1673 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Smlouva byla uzavřena mezi františkánským klášterem u sv. Josefa a představiteli města Brna kvůli domu Kristiána Niesslera, bývalého městského koláře, jehož nemovitost získal výše zmíněný klášter.
  Aby se předešlo různým nedorozuměním, dohodli se představitelé kláštera s městem "pro přítomnost i budoucnost", že na zrušení městských břemen a vynětí kláštera z dávek a pozemkových činží, má klášter městu složit v hotovosti 250 zlatých.


 • účastníci

  Františkánský klášter v Brně,
  Kristián Niessler, kolář,
  představitelé města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018