Ustavení výboru pro zřízení muzea Italů na Špilberku

14. 5. 1924


charakteristika

Výbor propagoval myšlenku vybudování muzea v Itálii i Československu.


účastníci

plukovník Pellicelli, předseda delimitační komise v Brně,
Aldo Zaniboni, brněnský oční lékař a předseda zdejšího odboru společnosti Dante Alighieri,
plukovník Petr, velitel Špilberku,
profesor Jireček


zajímavosti

Myšlenka vznikla již v roce 1922, kdy začalo podrobné studium v brněnských archivech a pátrání po památkách na italské vězně. Zemský velitel generál Alois Podhajský projevil pochopení pro žádost o propůjčení dvou místností na Špilberku, který je úzce spjat s historií Italů.


poznámka

Z Itálie přicházely nejen knihy a dokumenty, ale i finanční částky, takže po této stránce bylo muzeum dobře zajištěno.


prameny, literatura

události

25. 10. 1925
Otevření Muzea italských vlastenců na Špilberku


osoby

Alois Podhajský
zemský velitel


Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018