Zadržení dlužníka Pavla Astauera

10. 7. 1561


místo

Vídeň


charakteristika

Ferdinand I., král český a markrabě moravský se obrací na braniborského markraběte Jiřího Bedřicha s žádostí o vydání Pavla Astauera, který pochází z Brna - tento uprchl před svými věřiteli, ale svou manželku s dítětem zanechal v městě Brně.
Věřitelé spoléhají, že bude zadržen v krnovském knížectví - proto se Ferdinand I. obrací na markraběte s žádostí, aby jeho úředníci v Krnově zadrželi a vydali Pavla Auestera do Brna, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti.


účastníci

Ferdinand I., král český a markrabě moravský,
město BrnoJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018