Internetová encyklopedie dějin Brna

Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura

Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura


 • 1. 9. 2005 (1.–4.9.2005)


 • ulice

  Božetěchova

 • číslo orientační

  2

 • katastr

  Královo Pole

 • místo

  Fakulta informačních technologií VUT


 • charakteristika

  Druhá část mezinárodního sympozia byla uspořádána pod záštitou prof. Ing. Jana Vrbky, DrSc., dr.h.c. (rektora VUT v Brně), PhDr. Richarda Svobody (primátora města Brna) a Mons. Vojtěcha Cikrleho (biskupa brněnského).
  Za organizaci sympozia zodpovídali univ. prof. Dr. James Hogg z Univerzity v Salzburgu, vydávající sborník Analecta Cartusiana a prof. Ing. arch. Jan Bukovský (emeritní profesor Fakulty stavební VUT v Brně). Program druhé části vědeckého sympozia navázal na jeho první část, konanou v bývalém kartouzu Aggsbach v Dolních Rakousích ve dnech 30.–31. 8. 2005.


 • události

  18. 1. 1782
  Zrušení kartuziánského kláštera v Králově Poli 13. 8. 1375
  Založení kartuziánského kláštera v Králově Poli


 • osoby

  Richard Svoboda
  primátor města Brna (poskytnutí záštity) Jan Vrbka
  rektor VUT v Brně (poskytnutí záštity)


 • stavby

  Kartuziánský klášter
  Božetěchova 2/1


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018