Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura

1. 9. 2005 (1.–4.9.2005)číslo orientační

2


katastr

Královo Polecharakteristika

Druhá část mezinárodního sympozia byla uspořádána pod záštitou prof. Ing. Jana Vrbky, DrSc., dr.h.c. (rektora VUT v Brně), PhDr. Richarda Svobody (primátora města Brna) a Mons. Vojtěcha Cikrleho (biskupa brněnského).
Za organizaci sympozia zodpovídali univ. prof. Dr. James Hogg z Univerzity v Salzburgu, vydávající sborník Analecta Cartusiana a prof. Ing. arch. Jan Bukovský (emeritní profesor Fakulty stavební VUT v Brně). Program druhé části vědeckého sympozia navázal na jeho první část, konanou v bývalém kartouzu Aggsbach v Dolních Rakousích ve dnech 30.–31. 8. 2005.


události

18. 1. 1782
Zrušení kartuziánského kláštera v Králově Poli 13. 8. 1375
Založení kartuziánského kláštera v Králově Poli


osoby

Richard Svoboda
primátor města Brna (poskytnutí záštity) Jan Vrbka
rektor VUT v Brně (poskytnutí záštity)


stavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018