Návštěva metropolity Hermana, hlavy Americké autokefální pravoslavné církve, v Brně

21. 9. 2004


ulice


charakteristika

Dne 21. 9. 2004 (podle pravoslavného kalendáře svátek Narození Přesvaté Bohorodice) zavítal do Brna Jeho Blaženost Herman, arcibiskup washingtonský a současně metropolita celé Ameriky a Kanady.
Jeho cesta byla dlouho plánována a byla součástí oficiální řady návštěv jednotlivých pravoslavných autokefálních (samostatných) církví, které postupně navštěvuje jako nově zvolený nejvyšší představitel sesterské pravoslavné církve v USA.


poznámka

Nejdříve se metropolita Herman přivítal s duchovním správcem pravoslavného chrámu sv. Václava o. Josefem Fejsakem, který mu předal kříž. Po sv. liturgii vyšli duchovní před ikonostas, aby se pozdravili s věřícími. Vladyka Simeon, biskup brněnsko-olomoucký s radostí přivítal hosta na půdě své eparchie, poté pozdravil věřící i sám metropolita Herman, který jako potomek rusínských emigrantů velmi dobře rozumí rusky.
Po skončení sv. liturgie se výprava přesunula na oběd do hotelu Slavia, kde byl stejně jako při bohoslužbě přítomen i starosta městské části Brno-střed pan Josef Kameníček - ten mimo jiné zdůraznil velmi dobré vztahy s pravoslavnou komunitou od chrámu sv. Václava v Brně.
V odpoledních hodinách byla delegace přijata na Nové radnici náměstkem primátora Rostislavem Slavotínkem. Odpolední program v Brně byl zakončen krátkou prohlídkou hradu Špilberk a poté již výprava odjela do Mikulčic - někdejšího správního a duchovního centra Velké Moravy.
Závěrem své jednodenní návštěvy Brna a jižní Moravy zavítala americká delegace do pravoslavného Monastýru sv. mučedníka Gorazda - prvního novodobého pravoslavného biskupa († 1942) - v jeho rodišti Hrubé Vrbce.
události

25. 5. 1931
Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václavastavby

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019