Založení veřejné botanické zahrady

4 / 1830katastr

Staré Brno


nej...

Brno
první botanická zahrada v Brně


zajímavosti

Od dubna 1830 do roku 1834 uveřejňoval její zakladatel v týdeníku "Mitteilungen" seznam právě kvetoucích rostlin. Současně s druhým seznamem oznámil, že mu bude potěšení obeznámit návštěvníky s kvetoucími rostlinami denně (mimo neděli) od 12 do 13 hodin (od května ráno od 4 do 8 hodin).


poznámka

Založena v zahradě augustiniánského kláštera, zakladatelem Rudolf Rohrer (1804–1839), majitel tiskárny a zkušený florista.
Zahrada se nacházela asi v místech, kde později konal své pokusy J. G. Mendel. Měla uspokojovat zájmy těch přírodovědců, kteří nepatřili do elitní Učené společnosti, ani se nemohli opírat o školní či jiné akademické organizace.


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 11. 07. 2018