Městské dluhy

1. 3. 1581


místo

Praha


charakteristika

Rudolf II., král český a markrabě moravský oznamuje, že se purkmistr a rada města Brna i s dalšími představiteli moravských královských měst (Olomouc, Znojmo a Jihlava) upsali na jeho dluh ve výši 20 000 zlatých rýnské měny vdově po Michalu z Eiringu.
Z tohoto dlužního úpisu se má platit 6 % úroku. Rudolf prohlašuje, že Brněnští nemají touto půjčkou utrpět žádné úhony a nemá jim být ani ke škodě.


účastníci

Rudolf II, král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města Brna, Olomouce, Znojma a Jihlavy


poznámka

Jeden zlatý činil 70 krejcarů.Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018