Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými

16. 2. 1598


místo

Brno


charakteristika

Smlouva uzavřená mezi purkmistrem a radou města Brna na jedné straně a vladykou Janem st. Munkou z Ivančic na straně druhé, se týkala výčepu vína a prodeje soli Munkovými poddanými na jemu patřící Nové ulici (na brněnském předměstí před Tišnovskou branou - dnes začátek Lidické ulice).
Kvůli prodeji příčícímu se městským svobodám byl Munka dvakrát pohnán městem k zemskému právu a nyní s konečnou platností je ustanoveno, "že na Nové ulici bude moci vyčepovat přesně stanovené množství vína jen pro svou potřebu a jeho poddaní pak pouze ve vymezené době (od vinobraní do 25. ledna) ze svých vinic ležících dále než míli od města". Dále byl Munkovi, jeho dědicům a poddaným zakázán prodej soli.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
Jan st. Munka z Ivančic


poznámka

Smlouva byla uzavřena v přítomnosti Bohuslava Bořity z Budče, komorníka menšího zemského práva brněnského kraje a Adama Věžníka z Věžníka a na Trnávce.
Tišnovská brána = Běhounská brána.události

8. 7. 1673
Dohoda města s kartuziánským klášterem


osoby

Jan Munka
nobilitovaný brněnský měšťan


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018