Internetová encyklopedie dějin Brna

Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými

Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými


 • 16. 2. 1598 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Smlouva uzavřená mezi purkmistrem a radou města Brna na jedné straně a vladykou Janem st. Munkou z Ivančic na straně druhé, se týkala výčepu vína a prodeje soli Munkovými poddanými na jemu patřící Nové ulici (na brněnském předměstí před Tišnovskou branou - dnes začátek Lidické ulice).
  Kvůli prodeji příčícímu se městským svobodám byl Munka dvakrát pohnán městem k zemskému právu a nyní s konečnou platností je ustanoveno, "že na Nové ulici bude moci vyčepovat přesně stanovené množství vína jen pro svou potřebu a jeho poddaní pak pouze ve vymezené době (od vinobraní do 25. ledna) ze svých vinic ležících dále než míli od města". Dále byl Munkovi, jeho dědicům a poddaným zakázán prodej soli.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Jan st. Munka z Ivančic

 • poznámka

  Smlouva byla uzavřena v přítomnosti Bohuslava Bořity z Budče, komorníka menšího zemského práva brněnského kraje a Adama Věžníka z Věžníka a na Trnávce.
  Tišnovská brána = Běhounská brána.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 7. 1673
  Dohoda města s kartuziánským klášterem


 • osoby

  Jan Munka
  nobilitovaný brněnský měšťan


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018