Přenesení "svobod" z jednoho domu na druhý

23. 3. 1591místo

Brno


charakteristika

Uzavřena smlouva mezi Tasem z Lomnice na Jemnici a hradě Veveří, nejvyšším sudím Markrabství moravského na jedné straně a purkmistrem a radou města Brna na straně druhé.
Podle ní se zpustlý dům, zakoupený nyní panem Tasem na Rybném trhu (náležející předtím Václavovi z Ludanic, hejtmanu Markrabství moravského), stává svobodným. Znamená to, že je osvobozen od všech platů, lozunků a jiných povinností vůči městu - výměnou však všechny výše uvedené závazky přecházejí na předtím "svobodný" Tasův dům na Horním rynku (vedle domu, který je nyní v držení paní ze Zástřizl).


účastníci

Tas z Lomnice, nejvyšší sudí Markrabství moravského,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

Rybný trh je dnes Dominikánské náměstí a Horní rynek je dnes Zelným trhem.
Někdejší držitelka "svobodného" Tasova domu na Horním trhu byla Veronika z Boskovic, které byl tento dům osvobozen od všech poplatků listinou Jiřího z Poděbrad roku 1460 a toto osvobození bylo potvrzeno králem Matyášem Korvínem (datum není uvedeno).


městská část

Jord


Aktualizováno: 19. 03. 2019