Stanovení poplatku ze soudku vyčepovaného vína

26. 2. 1586


charakteristika

Marek Riedel a Jiří Kietlet v zastoupení celého bratrstva výčepníků vína dávají na vědomí dohodu uzavřenou s purkmistrem, rychtářem a třemi radními města Brna, podle níž je jim povoleno tak jako doposud pobírat z každého soudku vyčepovaného vína 3 bílé groše poplatku.


účastníci

bratrstvo výčepníků vína,
purkmistr, rychtář a tři radní města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018