Slavnostní otevření komplexu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií

3. 10. 2005


ulice

místo

areál univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích


charakteristika

Integrované laboratoře biomedicínských technologií (ILBIT), dokončené v rámci 1. etapy výstavby univerzitního kampusu, slouží od začátku akademického roku 2005/2006 Biologickému ústavu LF, Národnímu centru pro výzkum biomolekul a Laboratořím funkční genomiky a proteomiky PřF.


účastníci

Janez Potočnik, evropský komisař pro vědu a výzkum,
Bohuslav Sobotka, ministr financí,
Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
Petr Fiala, rektor MU a další akademičtí představitelé a hosté


zajímavosti

Areál ILBIT tvoří čtyři pavilony spojené nadzemními koridory a podzemním podlažím.události

23. 9. 2010
Slavnostní otevření Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích 3. 4. 2006
Slavnostní zahájení výstavby Modré etapy Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích 22. 11. 2004
Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2020