Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

21. 2. 1997


ulice


nej...

Masarykova univerzita
nejmodernější skleníky na Masarykově univerzitě


charakteristika

Pět nových moderně řešených skleníků, vybudovaných v areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, bylo slavnostně předáno do užívání v roce 75. výročí založení univerzitní botanické zahrady.
Široké veřejnosti byly skleníky poprvé slavnostně otevřeny ve dnech 22. 2. – 2. 3. 1997.


účastníci

Eduard Schmidt, rektor Masarykovy univerzity,
František Gale, kvestor,
Jaroslav Jonas, děkan PřF MU,
Jiří Nohel a Marie Tupá, Botanická zahrada MU a další


poznámka

architekt: Ing. arch. Petr Talandaosoby

Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity


stavby

Botanická zahrada Masarykovy univerzity
Kotlářská, Veveří 2/308


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018