Internetová encyklopedie dějin Brna

Stížnost na obdarování Jana Nehery

Stížnost na obdarování Jana Nehery


 • 8. 7. 1577 


 • místo

  Olomouc


 • charakteristika

  Rudolf II, král český a markrabě moravský, oznamuje Hanušovi Haugvicovi z Biskupic a na Račicích, podkomořímu Markrabství moravského, že si Brněnští stěžují na obdarování Jana Nehery, kterým oni sami utrpěli újmu (Jan Neher dostal privilegium na šenk vína a městské živnosti).
  Představitelé města žádají, aby byli zachováni při svých privilegiích a svobodách ve věci vinného šenku a městských živnostech. Rudolf II. rozhoduje v souladu s jejich požadavky a odnímá uvedená privilegia a svobody Janu Neherovi.
  Zároveň poroučí Haugvicovi, aby obeslal Nehera a přijal od něho nazpět všechna výše uvedená privilegia a odeslal je do české kanceláře a Brňany zachoval při jejich privilegiích.


 • účastníci

  Rudolf II., král český a markrabě moravský,
  Hanuš Haugvic z Biskupic, podkomoří Markrabství moravského,
  představitelé města Brna

 • poznámka

  Dne 10. září 1577 Rudolf II. žádá Brněnské, aby nezabraňovali a neomezovali Jana Nehera v jeho právech, protože splňuje náležitosti, které od něho požadují.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018