Slavnostní otevření Kounicových studentských kolejí VFU Brno

13. 9. 2001


ulice

číslo orientační

45


charakteristika

Budova byla postavena v letech 1922–1923 podle projektu prof. Karla H. Kepky z finančních zdrojů Nadace hraběte JUDr. Václava z Kounic.
Za první republiky byla obývána studenty brněnských vysokých škol. V roce 1939 se změnila v policejní věznici řídící úřadovny brněnského gestapa. V roce 1978 Kounicovy koleje byly prohlášeny Národní kulturní památkou.
Dne 1. 1. 1999 tento objekt získala VFU Brno. Proběhla zde celková rekonstrukce a modernizace dle projektu Ing. arch. P. Stojana, rekonstrukce byla dokončena v červnu 2001.


účastníci

Jeho Magnificence rektor VFU Brno prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.události

24. 5. 1995
Setkání při příležitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí 24. 5. 1925
Oslavy 25. výročí založení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do užívání 26. 6. 1922
Počátek stavby Kounicových kolejí 12. 5. 1908
Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a založení spolku Kounicovy studentské koleje


osoby

Karel Hugo Kepka
autor projektu budovy Kaunicových studentských kolejí VFU Brno Vladimír Novák
zasloužil se o jejich výstavbu Václav Suchý
rektor VFU Brno


stavby

městská část

související odkazy

Peter


Aktualizováno: 27. 06. 2018