Internetová encyklopedie dějin Brna

Zásahy císaře Rudolfa II. do pravomoci městské rady

Zásahy císaře Rudolfa II. do pravomoci městské rady


 • 13. 8. 1580 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Rudolf II., král český a markrabě moravský vytýká Brněnským, že přes jeho nařízení a bez vědomí olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského dále přijímají faráře a školní mistry na fary a školy, nechávají vyučovat po domech v bludech mládež a dopouštějí se tak šíření bludné víry.
  Všechny tyto akce mají být pozastaveny a cokoliv budou představitelé města dělat, musí to být s vědomím olomouckého biskupa.


 • účastníci

  Rudolf II., král český a markrabě moravský,
  představitelé města Brna

 • poznámka

  v letech 1579–1598 byl Stanislav Pavlovský z Pavlovic 43. biskupem olomouckým, byl horlivým stoupencem protireformace


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018