Zásahy císaře Rudolfa II. do pravomoci městské rady

13. 8. 1580


místo

Praha


charakteristika

Rudolf II., král český a markrabě moravský vytýká Brněnským, že přes jeho nařízení a bez vědomí olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského dále přijímají faráře a školní mistry na fary a školy, nechávají vyučovat po domech v bludech mládež a dopouštějí se tak šíření bludné víry.
Všechny tyto akce mají být pozastaveny a cokoliv budou představitelé města dělat, musí to být s vědomím olomouckého biskupa.


účastníci

Rudolf II., král český a markrabě moravský,
představitelé města Brna


poznámka

v letech 1579–1598 byl Stanislav Pavlovský z Pavlovic 43. biskupem olomouckým, byl horlivým stoupencem protireformaceJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018