Vernisáž výstavy "Jára Cimrman světoběžník a vynálezce" Brno 2005

13. 9. 2005
charakteristika

Výstava "představila géniovu osobnost českým, moravským, slezským, ale i zahraničním návštěvníkům" veletrhu zdravotnické techniky HospiMedica v Brně.


účastníci

Divadlo Járy Cimrmana


zajímavosti

Spojení Járy Cimrmana s oborem zdravotnictví není náhodné: "V těžkých podmínkách Alp zaváděl a po nějaký čas vykonával funkci porodního dědka. /.../ Jako kočovný dentista procházel všemi kouty naší vlasti, /.../ český lid mu ochotně otevírá svá ústa a ochotně se svěřuje se svými starostmi a trampotami".


poznámka

Výtěžek z akce věnovali organizátoři Nadaci Paraple.události

18. 6. 2012
Výstava „Po stopách Járy Cimrmana“stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


objekty

Jára Cimrman
pamětní deska: Anenská 26/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 27. 06. 2018