Žádost o zakoupení domku

3. 5. 1589


charakteristika

Tandaráš (Zachariáš) Bule z Bořitova se obrací na purkmistra a radu města Brna s prosbou o zakoupení nějakého domku na městských pozemcích pro jeho nemocnou manželku. Slibuje, že bude řádně plnit všechny berní povinnosti.


účastníci

Tandaráš (Zachariáš) Bule z Bořitova,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 28. 04. 2020