Dosazení faráře u sv. Jakuba

26. 5. 1572charakteristika

Hanuš Haugvic z Biskupic a na Račicích, podkomoří Markrabství moravského, oznamuje olomouckému biskupovi (Vilému Prusinovskému z Víckova), že se zasadil o to, aby kněz Jan Štirnský, kanovník u sv. Petra, byl dosazen za faráře u sv. Jakuba v Brně a páter - jezuita Alexander Heller za predikanta (kazatele).


účastníci

Hanuš Haugvic z Biskupic, moravský podkomoří,
město Brno


zajímavosti

Větší část nekatolického brněnského obyvatelstva nebyla s tímto postupem spokojena. Dva buřičské anonymní dopisy podkomoří obratem zaslal do Olomouce. Městská rada se obávala pozdvižení. Hanuš Haugvic Brňany uklidnil a požádal je o zjištění anonymního pisatele.


poznámka

V listech, přilepených na dvou domech na Dolním rynku (náměstí Svobody), se především vytýkalo městské radě, že lehkověrně povolila jezuitovi kázání. Dále bylo ohlášeno, že cechy znemožní další kázání a měšťané se vzájemně vyzývali, aby se k této akci připojili.stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018