Přeložení termínu výročního trhu

28. 1. 1514


místo

Budín


charakteristika

Vladislav II. Jagellonský překládá termín výročního trhu z roku 1419 (sv. Božího Těla) o týden dříve.
Výroční trh začínal před svátkem nejsvětější Trojice a držel se následujících čtrnáct dní.


účastníci

Vladislav II. Jagellonský, král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Svátek Božího Těla se řadí k tzv. pohyblivým svátkům. Nejdříve se mohl slavit 21. května a nejpozději 24. června.


poznámka

Purkmistr a konšelé města Brna svou žádost odůvodnili následovně: "lidé tímto trhem a různými s tím souvisejícími zaměstnáními zanedbávají a nemohou povinně a nábožně uctívati den Těla Kristova (svátek Božího Těla)."Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018