Konference o ochraně před povodněmi

6. 12. 2000


ulice

charakteristika

Konference s mezinárodní účastí proběhla v Diettrichsteinském paláci Moravského zemského muzea. Téma konference: Ochrana proti povodním na příkladech měst Brna, Olomouce a Vídně.


účastníci

odborníci věnující se ochraně před povodněmi


poznámka

Odborníci představili např. povodňový plán města Brna, protipovodňovou ochranu v územním plánování, vodní zákon a ochranu před povodněmi, využití modelování protipovodňové ochrany na řece Moravě i základní články protipovodňové ochrany ve Vídni.
Na úvod byly prezentovány historické pohledy (např. na povodně v době Velké Moravy či z období první poloviny 19. století). Konferenci uzavřela živá diskuse, která se věnovala např. i otázkám strategie a konkrétních způsobů řešení protipovodňové ochrany.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (leden 2001)"


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018