Udělení práva odúmrti obyvatelům Starého Brna

23. 4. 1552


místo

Staré Brno


charakteristika

Rosina z Lichtenštejna a Mikulova, abatyše, Anna, převoryše, Kristina kantorka a celý konvent kláštera Králové na Starém Brně, udělují svým poddaným na Starém Brně právo odúmrti na jejich majetek a právo dávat a zaopatřovat své majetky během svého života anebo na smrtelné posteli ve prospěch pokrevních příbuzných nebo jinak spřízněných bez překážek ze strany kláštera.
Za udělené svobodné kšaftování mají poddaní posílat cisterciačkám na den sv. Jiří (24. duben) 600 vajec. Dále mají vykonávat roboty, které před dávnými časy konali na klášterních statcích.


účastníci

Cisterciácký klášter na Starém Brně,
obyvatelé Starého Brna


zajímavosti

Při testamentárním pořízení mají být přítomni rychtář, přísežný (radní) a dva občané (z obce), jestliže někdo zemře bez závěti, mají představitelé obce statek opatrovat ve lhůtě jednoho roku a jednoho dne a řádně zabezpečovat, dokud se nenajde nejbližší pokrevní příbuzný. Je-li pátrání neúspěšné, mají dva díly jeho statku připadnout obci a třetí díl má být odevzdán na opatrování chovancům v klášterním špitále.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018